19 czerwiec 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

fot. nadesłane
Do 28 czerwca przedłużone zostanie prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Skorzystają z niego także rodzice dzieci w wieku do lat 8.
Koronawirus
podlaskie
902
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo jeśli niania lub dzienny opiekun nie mogą zapewnić opieki z powodu COVID-19. Otrzymają go również ci rodzice, którzy nie wysłali dzieci do otwartej już placówki i sami się nimi opiekują.

Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja do 28 czerwca 2020 roku zarówno do ZUS, jak i do płatników składek  czyli pracodawców lub zleceniodawców. Taki pracodawca, którzy wypłaca zasiłki, powinni więc przyjmować wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 za ten okres. Jednak wypłata świadczenia zarówno przez ZUS jak i  płatnika będą dokonywana dopiero  po wejściu w życie ustawy - informuje Katarzyna Krupicka  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Nie zmieniły się zasady ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia do jego uzyskania.

Niezbędne dokumenty

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, rodzic musi złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Może to zrobić także za pośrednictwem PUE wysyłając skan oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołączonego  do zaświadczenia Z-3 lub Z-3a.  Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy a jego wzór znajduje się na naszej stronie www.zus.pl .

Ważne!

Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłacą zasiłku.

Jeśli rodzic złożył wniosek o zasiłek  opiekuńczy na ogólnych zasadach  przed wejściem w życie ustawy, potraktujemy go jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres. Okres tego zasiłku nie będzie wliczony do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
podlaskie
902
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Siemiatyczach