17 czerwiec 2020

Większy limit przychodu dla wniosków o postojowe składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu

fot. nadesłane
Jednym z rozwiązań, które ma na celu zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce jest świadczenie postojowe. Można o nie ubiegać się od 1 kwietnia. Jednak nie wszyscy uprawnieniu już wystąpili z wnioskiem. Dla dokumentów składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu aktualna kwota limitu przychodu w przypadku osób wykonujących pracę na umowach cywilnoprawnych wnioskujących o świadczenie po raz pierwszy limit przychodu zwiększył się i obecnie wynosi 15 994,41 zł.
Koronawirus
podlaskie
895
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
W województwie podlaskim postojowe odebrało już ponad 41 tys. uprawnionych. Kwota wypłaconego wsparcia to 80 mln zł. Tylko dzisiaj na konta 650 mieszkańców w naszym regionie  wpłacono 1,3 mln zł. O taką pomoc zleceniobiorcy i przedsiębiorcy mogą się starać trzy razy, a wnioski będzie można jeszcze  składać przez 3 miesięcy od zniesiony stanu epidemii.

Od 27 maja wypłaty świadczeń postojowych w Oddziale ZUS w Białymstoku przekazywane są codziennie we wszystkie dni robocze.  Tylko w czerwcu Zakład w Podlaskiem rozpatrzył pozytywnie ponad 17 tys. wniosków o wypłatę postojowego i przekazał na ten cel blisko 33 mln zł.- informuje Katarzyna Krupicka  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Postojowe bez podatku
Świadczenie postojowe to z reguły  80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł, które ZUS wypłaca wyłącznie na rachunek bankowy.

Świadczenie jest nieopodatkowane i nieoskładkowane. Nie wszyscy jednak mogą otrzymać taką wysokość przelewu z ZUS. Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, to dostanie 1300 zł. Jeszcze inną kwotę nieprzekraczającą 1299,99 zł, może otrzymać osoba, która zatrudniona była na umowie cywilnoprawnej. W tym przypadku postojowe może być równe sumie wynagrodzeń  z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Dla wnioskodawców wykonujących umowy cywilnoprawne, a ubiegających się o postojowe, ważnym kryterium jest to, by przychód uzyskany z tej umowy nie przekroczył kwoty 15 994,41 zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie. Ta kwota zwiększyła się o prawie 400 zł w stosunku do poprzedniego okresu i dotyczy dokumentów składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu.- wyjaśnia Katarzyna Krupicka

Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą starać się o postojowe, jeśli ich przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. Gdy na przykład przedsiębiorca po raz pierwszy zdecyduje się na złożenie wniosku o postojowe w czerwcu, to żeby je otrzymać – przychód wykazany za maj musi być niższy od przychodu z kwietnia.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
podlaskie
895
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Siemiatyczach